Přeskočit navigaci
Mašek - advokáti
Vaším cílům dáváme pevný základ - vymáhání pohledávek, společnosti, business center

O nás

O nás

O nás

JUDr. Marta Ustrnulová

JUDr. Marta Ustrnulová

advokátka

Zakládající člen kanceláře. Mnoholeté zkušenosti v advokacii, specializuje se na obchodní a občanské právo.

JUDr. Petr Mašek

JUDr. Petr Mašek

advokát

Využívá své zkušenosti, které získává již od roku od 1993. Zaměřuje se na rozvoj advokátní kanceláře a úzce spolupracuje s týmem na rozvoji činnosti Mašek advokáti.

Mgr. Šimona Mašková

Mgr. Šimona Mašková

advokátka

Od roku 1992 se jako advokátka a partner společnosti Mašek advokáti věnovala zejména nemovitostnímu a pracovnímu právu. Nyní se v rámci firmy věnuje se internímu řízení a péči o klienty.

Mgr. Rudolf Pastorák

Mgr. Rudolf Pastorák

spolupracující advokát

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po pracovní zkušenosti v bankovnictví absolvoval koncipientskou praxi v advokátní kanceláři Mašek advokáti s.r.o..

Ve své praxi se zaměřuje na systematizované vymáhání pohledávek a vedení celé sporné agendy kanceláře jak v České tak i Slovenské republice. Specializuje se na obchodní, občanské a insolvenční právo.

Mgr. Mária Pastoráková

advokátka

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na smluvní a sporovou agendu v oblasti občanského a obchodního práva v ČR a práva evropské unie. Hovoří plynule anglicky, německy.

Mgr. et Mgr. Lukáš Horák

Mgr. et Mgr. Lukáš Horák

Advokátní koncipient

Vystudoval bakalářský obor Vyšší justiční úředník a na něj navazující magisterský obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde zároveň absolvoval i magisterský obor Právo a právní věda. V advokátní kanceláři Mašek advokáti s.r.o. působí od roku 2019, nejprve na studentské pozici právního asistenta a poté již jako advokátní koncipient. Specializuje se na zastupování klientů v soudních řízeních, občanské a obchodní právo, spolu s komplexním vymáháním pohledávek. Hovoří plynně anglicky.

Copyright © 2005 Mašek advokáti s.r.o., autorská práva vyhrazena - www.masekadvokati.cz, info@masekadvokati.cz