Přeskočit navigaci
Mašek - advokáti
Vaším cílům dáváme pevný základ - vymáhání pohledávek, společnosti, business center

O nás

Politika firmy

Politika firmy

Politika firmy v oblastí poskytování služeb a obchodních vztahů

Naším cílem je poskytnout Vám právní zázemí pro růst Vašeho obchodu, ochránit Vaše zájmy a najít efektivní a rychlé řešení Vašich problémů. Za tímto prohlášením je naše neustálá snaha:

  • Šetřit Váš čas

  • Poskytnout Vám kompletní servis na klíč

  • Nabídnout nejlepší individuální řešení Vašeho problému

  • Účelně komunikovat s Vámi i s úřady

  • Poskytnout Vám příjemné prostředí pro vyřízení právních záležitostí

  • Nabídnout Vám možnost využití právních služeb z pohodlí Vaší kanceláře nebo Vašeho domova prostřednictvím virtuální advokátní kanceláře

 

Politika firmy v oblasti přístupu k lidem a jejich právům

Dodržujeme vysoký standard etického přístupu k lidem, bez ohledu na to, zda se jedná o dlužníky, klienty, dodavatele či naše zaměstnance.

  • Vzájemná loajalita, zdraví a sladění pracovního i soukromého života jsou pro nás na prvním místě. Tyto zásady jsme formulovali do interní směrnice upravující vztah společnosti a zaměstnanců.

  • Respektujeme a podporujeme mezinárodně uznávaná lidská práva ve všech oblastech našeho působení. Dbáme na dodržování základních lidských práv a svobod ve smyslu Všeobecné deklarace lidských práv OSN, na kterou přímo navazuje a odkazuje naše interní směrnice o ochraně lidských práv a svobod.

  • Odmítáme jakékoliv formy korupčního jednání, včetně vydírání a úplatkářství. Jsme si vědomi skutečnosti, že korupce zvyšuje riziko porušování mimo jiné i lidských práv. Naše zásady a pokyny pro odpovědné jednání jsme stanovili v interní směrnici proti korupci a úplatkářství.

 

Politika firmy v oblasti ochrany životného prostředí

Jsme si vědomi složitých výzev, které stojí před současnou společností v podobě globálních změn klimatu.

  • Podíl enviromentální odpovědnosti leží na každém z nás, a proto se i my snažíme svým dílem přispět ke zmírnění důsledků klimatických změn. Zásady, kterými se při ochraně životního prostředí řídíme, jsme definovali v interní směrnici enviromentální politiky.

 

Copyright © 2005 Mašek advokáti s.r.o., autorská práva vyhrazena - www.masekadvokati.cz, info@masekadvokati.cz