Přeskočit navigaci
Mašek - advokáti
Vaším cílům dáváme pevný základ - vymáhání pohledávek, společnosti, business center

O nás

Historie

Historie

JUDr. Marta Ustrnulová je advokátkou již od roku 1964, kdy ukončila právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Nejdříve působila v Ostravě, později v Teplicích v severních Čechách. V roce 1990 se osamostatnila a otevřela pobočku v Praze za pomoci své koncipientky Mgr. Šimony Maškové. Krátce poté se připojil do týmu JUDr. Petr Mašek.

Od počátku činnosti se věnovali restitučním případům a obchodnímu právu. JUDr. Ustrnulová zastupovala představitele české předválečné šlechty, významné podnikatele severočeského kraje i Prahy. Mgr. Šimona Mašková postupně využila svých znalostí pracovního práva, základů autorského práva a ochrany osobnosti. JUDr. Petr Mašek zúročil své zkušenosti z mezinárodního obchodu v obchodních případech, společenstevním právu a vymáhání pohledávek z mezinárodního pojištění podnikatelských rizik.

Spolupráce s londýnskými advokátními kancelářemi a kolegy z Holandska, Belgie, USA a Německa se prolíná celou historií advokátní kanceláře Mašek advokáti, což je pochopitelné vzhledem k praxi Mgr. Šimony Maškové a JUDr. Petra Maška ve Velké Británii.

V posledních pěti letech se advokátní kancelář profiluje jako specialista na vymáhání pohledávek velkých objemů, tj. kombinací systémového zpracování a individuálního přístupu.

Z prolnutí zahraničních kontaktů, obchodního práva a práva nemovitostí se vyvinuly dva produkty - úplné právní zázemí pro realitní kanceláře a komplexní právní a poradenský servis pro zahraniční investory na českém realitním trhu. Nevyhnutelně k této oblasti patří i agenda obchodního práva a práva obchodních společností, jakož i poskytování služeb business centra pro investory.

V roce 2004 se advokátní kancelář výrazně rozšířila co do počtu členů, definovala přesněji oblast svého zaměření a jako důsledek změnila i svůj název z tradičního jména Ustrnulová, Mašek a spol. na přímočarý název Mašek advokáti.

Zvolené oblasti specializace, vymáhání pohledávek, nemovitosti, společnosti a obchodní právo, hodláme dále rozvíjet a zejména propracovávat internetovou virtuální kancelář. Konkurzní právo je pro nás svou rozličností především zdrojem zkušenosti a jiného úhlu pohledu na obchodní život.

Tým advokátní kanceláře se nyní dynamicky rozvíjí, aby mohl lépe zvládnout rozšiřující se klientelu. Jistě budete souhlasit, že pro právníka je snadné otevřít pro klienta moře problémů, o kterých neměl tušení, a bít se za jeho práva až do konečného Pyrrhova vítězství. Toho se chceme vyvarovat. Krédem naší kanceláře je naopak poskytnout řešení a působit pro zdar obchodu, podnikání a mezilidských vztahů.

Pokud se Vaše podnikatelská filosofie shoduje s naší, rádi se budeme podílet na splnění Vašich cílů.

 

Copyright © 2005 Mašek advokáti s.r.o., autorská práva vyhrazena - www.masekadvokati.cz, info@masekadvokati.cz