Přeskočit navigaci
Mašek - advokáti
Vaším cílům dáváme pevný základ - vymáhání pohledávek, společnosti, business center

O nás

Lidé

Lidé

JUDr. Marta Ustrnulová

JUDr. Marta Ustrnulová

advokátka

Zakládající člen kanceláře. Mnoholeté zkušenosti v advokacii, specializuje se na obchodní a občanské právo.

JUDr. Petr Mašek

JUDr. Petr Mašek

advokát

Využívá své zkušenosti, které získává již od roku od 1993. Zaměřuje se na obchodní činnost a marketing, dále se podílí na rozvoji klíčových oblastí advokátní kanceláře.

Mgr. Šimona Mašková

Mgr. Šimona Mašková

advokátka

Od roku 1992 se jako advokátka a partner společnosti Mašek advokáti specializovala zejména na nemovitostní a pracovní právo. Nyní se věnuje procesům v oblasti vymáhání pohledávek a péči o klienty.

Mgr. Rudolf Pastorák

Mgr. Rudolf Pastorák

advokát

Po pracovní zkušenosti v bankovnictví absolvoval koncipientskou praxi ve společnosti Mašek advokáti. Nyní se věnuje zejména systematizovanému vymáhání pohledávek a vedení celé sporové agendy kanceláře, jak v České tak i Slovenské republice. Specializuje se na obchodní, občanské a insolvenční právo.

Mgr. Mária Pastoráková

Mgr. Mária Pastoráková

advokátka

Specializuje se na smluvní a sporovou agendu v oblasti občanského a obchodního práva v ČR a práva evropské unie. Hovoří plynule anglicky a německy.

Mgr. et Mgr. Lukáš Horák

Mgr. et Mgr. Lukáš Horák

advokát

Ve společnosti Mašek advokáti vykonával od roku 2019 nejprve koncipientskou praxi, od roku 2023 působí jako advokát. Specializuje se na občanské, exekuční, insolvenční právo a zajišťuje komplexní právní podporu pro procesy vymáhání pohledávek. Hovoří plynně anglicky.

Mgr. Kristýna Vacková

advokátní koncipientka

Ve společnosti Mašek advokáti působí od roku 2021. Specializuje se na zastupování klientů v soudních řízeních a dále na občanské právo. Zajišťuje komplexní právní podporu pro procesy vymáhání pohledávek.

Mgr. Lukáš Onderka

advokátní koncipient

Ve společnosti Mašek advokáti působí od roku 2022. Specializuje se na zastupování klientů v soudních řízeních, dále na občanské právo hmotné i procesní a insolvenční právo. Zajišťuje komplexní právní podporu pro procesy vymáhání pohledávek. Hovoří anglicky.

Copyright © 2005 Mašek advokáti s.r.o., autorská práva vyhrazena - www.masekadvokati.cz, info@masekadvokati.cz