Přeskočit navigaci
Mašek - advokáti
Vaším cílům dáváme pevný základ - vymáhání pohledávek, společnosti, business center

SlužbyBC Point

Systematizované vymáhání stejnorodých pohledávek vůči velkému počtu subjektů

Cíl: Rychlost a minimální nákladovost pro klienta.

Popis produktu: Vymáhání pohledávek prostřednictvím speciálně vytvořeného softwaru umožňujícího hromadné zpracování velkého množství případů stejného či podobného druhu při zachování vysoké variability právního řešení a individuálního přístupu k dlužníkovi.

Vhodnost užití: Vhodné pro klienty, při jejichž činnosti vznikají pohledávky ve větším počtu, nicméně stále ze stejných nebo obdobných smluv.

Přístup ke klientovi: Dobrá komunikace. Klademe důraz na flexibilitu, která nám umožňuje vést jednotlivé případy podle jejich interní povahy. Za velmi důležité pokládáme ctít politiku našich klientů ve vztahu k jejich zákazníkům.

Rychlost zpracování: Lhůty pro jednotlivé úkony ve věci počítáme na dny. Do 40 dnů dovedeme případ do splácení a okamžité možnosti exekuce nebo soudního řízení. Podmínkou je samozřejmě komunikace s klientem a kvalitní příprava případů.

Metody: Používáme metodu vyrovnaného použití "high-touch" a "high-tech".

High - tech

 • hromadné zpracování korespondence

 • zpracování a kontrola číselných údajů a plateb od dlužníků informačním systémem na bázi Oracle

 • elektronická kontrola lhůt

 • statistiky a zpětná vazba

 • dálkové napojení na katastr nemovitostí

 • přenos dat kryptovanou formou

High-touch

 • telefonování a osobní kontakt - získání maxima informací o dlužníkovi

 • nabídka smírného řešení

 • motivace k co nejrychlejší úhradě dluhu

 • individuální výběr zajištění dluhu

Proč advokát? Výhody vstupu advokáta do jednání s dlužníkem:

 • autorita advokáta

 • hrozba výrazně vyšších nákladů, která vychází z právních předpisů

 • variabilita prostředků zajištění dluhu, přizpůsobení výjimečným situacím, dobrá znalost právního prostředí a nových možností

 • zpětná vazba pro právní oddělení klienta při tvorbě interních směrnic a vzorových smluv

Potřebujete více informací?

Kontaktujte nás na pohledavky@masekadvokati.cz,

popřípadě telefonicky 222 780 336 nebo 777 031 560

Závěr :

 • Klademe důraz na aktivní projednávání stavu případů s klientem. Navrhujeme klientům pravidelná setkání za účelem konzultací a kontroly rozpracovanosti případů.

 • Při dobré spolupráci s klientem jsme schopni po vhodné úpravě obchodních podmínek či standardních smluv zkrátit soudní řízení z měsíců na týdny.

 

Copyright © 2005 Mašek advokáti s.r.o., autorská práva vyhrazena - www.masekadvokati.cz, info@masekadvokati.cz