Přeskočit navigaci
Mašek - advokáti
Vaším cílům dáváme pevný základ - vymáhání pohledávek, společnosti, business center

O nás

O nás

O nás

JUDr. Marta Ustrnulová

JUDr. Marta Ustrnulová

advokátka

Zakládající člen kanceláře. Mnoholeté zkušenosti v advokacii, specializuje se na obchodní a občanské právo.

JUDr. Petr Mašek

JUDr. Petr Mašek

advokát

Využívá své zkušenosti, které získává již od roku od 1993. Zaměřuje se na rozvoj advokátní kanceláře a úzce spolupracuje s týmem na rozvoji činnosti Mašek advokáti.

Mgr. Šimona Mašková

Mgr. Šimona Mašková

advokátka

Od roku 1992 se jako advokátka a partner společnosti Mašek advokáti věnovala zejména nemovitostnímu a pracovnímu právu. Nyní se v rámci firmy věnuje se internímu řízení a péči o klienty.

Mgr. Rudolf Pastorák

Mgr. Rudolf Pastorák

spolupracující advokát

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po pracovní zkušenosti v bankovnictví absolvoval koncipientskou praxi v advokátní kanceláři Mašek advokáti s.r.o..

Ve své praxi se zaměřuje na systematizované vymáhání pohledávek a vedení celé sporné agendy kanceláře jak v České tak i Slovenské republice. Specializuje se na obchodní, občanské a insolvenční právo.

Mgr. Mária Pastoráková

advokátka

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na smluvní a sporovou agendu v oblasti občanského a obchodního práva v ČR a práva evropské unie. Hovoří plynule anglicky, německy.

Mgr. Lukáš Kuchyňka

Mgr. Lukáš Kuchyňka

advokát

Absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Koncipientskou praxi v advokátní kanceláři Mašek advokáti s.r.o. vykonával od roku 2016 až do absolvování advokátních zkoušek. Specializuje se na zastupování klientů před soudy a orgány veřejné moci, dále na občanské, obchodní a exekuční právo. Během své praxe získal cenné zkušenosti při komplexním vymáhání pohledávek. Hovoří plynule anglicky.

Mgr. et Mgr. Lukáš Horák

Mgr. et Mgr. Lukáš Horák

Advokátní koncipient

Vystudoval bakalářský obor Vyšší justiční úředník a na něj navazující magisterský obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde zároveň absolvoval i magisterský obor Právo a právní věda. V advokátní kanceláři Mašek advokáti s.r.o. působí od roku 2019, nejprve na studentské pozici právního asistenta a poté již jako advokátní koncipient. Specializuje se na zastupování klientů v soudních řízeních, občanské a obchodní právo, spolu s komplexním vymáháním pohledávek. Hovoří plynně anglicky.

Copyright © 2005 Mašek advokáti s.r.o., autorská práva vyhrazena - www.masekadvokati.cz, info@masekadvokati.cz